Bretagne

Les Dolmens de Caravel, Saint-Pol-de-Léon , c.1910
Les Dolmens de Caravel, Saint-Pol-de-Léon , c.1910